Identyfikatory z konferencji "Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych" w Wojskowej Akademii Technicznej.

Tyflogry podbijają Wojskową Akademię Techniczną.

Kolejny krok na drodze do dostępności.

23 maja bieżącego roku na Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się konferencja objęta patronatem Głównego Geodety Kraju, prezentująca wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu było utworzenie i wdrożenie technologii opracowywania niskobudżetowych tyflomap. Skąd więc na wspomnianej konferencji pojawiły się Tyflogry?

O Konferencji z trochę innej strony.

Nie wiem czy wiecie, ale całkiem niedawno działy się rzeczy niezwykłe. Jak można przeczytać w podsumowaniu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji:

23 maja 2024 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych”. Konferencja była objęta honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju. Tematem spotkania było przedstawienie badawczych i praktycznych wyników projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowanego w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2021-2024. Celem projektu było wypracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowej technologii opracowywania niskobudżetowych tyflomap prezentujących walory kulturowe zabytkowych parków i ogrodów, zwiększających dostępność oferty turystycznej i kulturowej dla osób niewidomych i słabowidzących.

Źródło: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

To tylko wycinek krótkiego podsumowania. Nie oddaje on w pełni tego, jak wyjątkowe uznanie należy się naukowcom z katedry geodezji i kartografii. Zaprezentowane przez nich efekty prac przechodzą bowiem najśmielsze oczekiwania, zwłaszcza jeśli zestawi się je z dotychczas dostępnymi materiałami tyflokartograficznymi. Metody opracowane i przedstawione przez naukowców otwierają zupełnie nowe perspektywy w zakresie dostępności przestrzeni publicznej. To dzięki nim osoby niewidome będą nie tylko mogły lepiej orientować się w otoczeniu, ale również go doświadczać.

Na szczególną uwagę zasługuje otwarte podejście badaczy, którzy prowadząc projekt, urządzali społeczne konsultacje. Na różnych etapach przedsięwzięcia pracowali z aż dwudziestoma osobami z dysfunkcją wzroku, wybranymi spośród osób zrekrutowanych przez Polski Związek Niewidomych. Więcej na temat samego projektu można przeczytać na stronie Polskiego Związku Niewidomych. Ja tymczasem chciałbym się skupić na tym, że otwarte podejście badaczy tutaj się nie kończy.

Tyflograficzne doświadczenia prelegentów

Podczas drugiej części konferencji prelegenci z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Polskiego Związku Niewidomych, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu w Ołomuńcu, Fundacji Prowadnica oraz bloga Prostytyp.pl zaprezentowali nowoczesne pomoce przygotowane dla osób z dysfunkcją wzroku. To właśnie podczas tej części miałem okazję opowiedzieć zebranym o idei gier inkluzywnych oraz o procesie tworzenia tyflogier.

W trakcie prelekcji użyłem przykładu tyflogry Babel. Dzięki niej mogłem pokazać uczestnikom konferencji korzyści płynące z wykorzystania wiedzy już posiadanej przez graczy. Przecież od najmłodszych lat wszyscy doskonale wiedzą, że gdy słyszymy Babel, to zapewne chodzi o budowanie wieży i komunikację między ludźmi. Skoro mówimy o budowie wieży, to pewne jest to w jaki sposób ją budujemy. Wszak wiemy, że bloki układamy obok siebie, tak aby konstrukcja była stabilna i pięła się do góry. Jak widać już sama nazwa gry może umiejscawiać odbiorców w odpowiednim kontekście, tak aby nie byli obciążeni koniecznością pamiętania jej zasad.

Tyflogry na konferencji, to tylko jeden z przykładów świetnych zaprezentowanych rozwiązań. Mam nadzieję, że tego typu inicjatywy będą podejmowane częściej, aby dalej rozwijać naszą wiedzę i inspirację. Konferencje takie jak ta zorganizowana przez Wojskową Akademię Techniczną stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów oraz poszerzania horyzontów. Warto docenić zaangażowanie prelegentów, którzy dzielili się swoją wiedzą i pasją. Wspólnie możemy tworzyć przyszłość, w której innowacje i kreatywność będą napędzać postęp.

Leave a Comment

Scroll to Top