O grach

Widzianych inaczej

zdj. Łukasz Bialik www.instagram.com/boardgamelook/
W sensie przedmiotowym

Jako zbiór fizycznych obiektów składowych służących do gry,
takich jak pionki, plansza, kości itd.

Szachy, czyli plansza, piony i figury.

zdj. Łukasz Bialik www.instagram.com/boardgamelook/
W sensie strukturalnym

Jako system reguł określający jej komponenty,
zakres możliwych do podjęcia działań, ich funkcje oraz cel.

Szachy, czyli plansza, piony, figury oraz konkretne zasady i cel.

zdj. Łukasz Bialik www.instagram.com/boardgamelook/
W sensie funkcjonalnym

Jako przestrzeń możliwych do rozegrania partii,
zdeterminowana przez system reguł gry.

Szachy, czyli zbiór 10120 sposobów rozegranych partii.

zdj. Łukasz Bialik www.instagram.com/boardgamelook/
W sensie sytuacyjnym

Jako skonkretyzowana forma urzeczywistnienia idei gry,
w sensie strukturalnym i funkcjonalnym.

Szachy, czyli pojedynek A. Anderssena i L. Kieseritzkyego z 1851r.

Scroll to Top